Hans-Gisbertz-Stadion Nebenplatz, Wegberg
Verein: SC Wegberg